inhoud Toen ik ophield met werken, zocht ik naar een hobby. Van mijn vader had ik lang geleden gehoord, dat ik stamde uit een familie van beroeps officieren, Pruisische nog wel! Ook het woord Ulanen viel daarbij. En dat mijn betovergrootvader Ludwig Stein(cke) gedrost was in Nederland. Als jonge jongen vind je dat een interessant verhaal, maar wat doe je ermee.

Toch blijft zo'n verhaal hangen. Met mijn vader kon ik er niet meer over praten. Hij werd in 1942 vermoord in een concentratiekamp, toen ik net 14 was. En toen ik met werken ophield dus, had ik tijd om het een en ander uit te zoeken, de meeste verhalen uit de overlevering kloppen immers niet (helemaal).
Helaas ben ik er nog niet uit, ofschoon er wel iets van waarheid in zou kunnen steken. Lodewijk trouwt immers in 1789 met een Leids meisje. Een jaar daarvoor was hij al in Nederland. In 1787 was de "Inval van de Pruisen" na het incident in Goejanverwellesluis. De Pruisische troepen onder de Hertog van Braunschweig trokken deels, via Leiden, naar Amsterdam!

Ik heb nooit een bevestiging gevonden dat Lodewijk daarbij was. Het archief dat ik nodig heb, Berlin Dahlem, werd in april 1945 gebombardeerd, waarbij veel gegevens verloren gingen. Ik hoop ooit nog iets te vinden. Ik heb er echter wel een uit de hand gelopen hobby aan over gehouden, die mij niet meer los laat.

Spreiding familie Gebben
Spreiding familie Steen

Kwartierstaten:
Kwartierstaat van George Steen
Kwartierstaat van Johanna Louise (Loes) Gebben

Parentelen:
Parenteel Gebben
Parenteel Jurriaans
Parenteel Lodewijk Steen (Ludwig Steincke)
Parenteel Ter Borg
Parenteel van Cornelis Blom.
Parenteel van Gijsbertus Zaalberg van Zelst.
Parenteel van Willem Melchers.
Parenteel Zaalberg